Camerabewaking in steden

Camerabewaking is vandaag haast niet meer weg te denken uit steden. De toepassing ervan is veelvuldig en vervult tal van functies voor almaar meer private en openbare spelers :

verbeteren van de mobiliteit
bekeuren (gewelddaden of verkeersovertredingen)
detecteren van gestolen voertuigen
verminderen van het onveiligheidsgevoel
voorkomen van agressie
voorkomen of detecteren van diefstallen, vandalisme

De moeilijkheid voor de operatoren is het omgaan met de overvloed aan informatie afkomstig van de vele bewakingscamera's in de stad. De beste oplossing om hen te helpen, is een systeem dat afwijkingen detecteert op basis van videoanalyse.

Het systeem vestigt de aandacht van de operatoren op die camera's waar de gebeurtenissen het interessantst zijn of kunnen worden.

ACIC heeft een uitbreiding van zijn product Acic ActivityDetection® om in de mate van het mogelijke aan dit soort van omstandigheden tegemoet te komen. Acic TrafficMonitoring® kan ook in de oplossing worden geïntegreerd.

Meestal worden de volgende functies gevraagd :

perimeterbeveiliging
bewaking van gevoelige zones
detectie van groepen
detectie van vandalisme, graffiti, …
detectie van agressie, massabewegingen
detectie van achtergelaten voorwerpen
detectie van zwervers, landlopers
analyse van het wegverkeer
automatische detectie van incidenten
lezen van nummerplaten


         

          De belangrijkste uitdagingen voor deze toepassingen zijn :

de complexheid van de scenario's
de beperkt verifieerbare plaatsing van de camera's
moeilijke beheersing van verlichting
problemen met architectuur.

 

 


 


developed by easy-concept login