Bewaking op openbaar vervoer

Camerabewaking aan boord van of in transportvoorzieningen is in eerste instantie van het allergrootste belang voor de veiligheid van de passagiers. Daarnaast is ze ook belangrijk voor de bescherming van de voorzieningen zelf of van de voertuigen waarin die passagiers worden vervoerd.

Algemeen kunnen zich de volgende problemen voordoen (deze lijst is niet limitatief) :

agressie
zakkenrollers en diefstal van voorwerpen
vandalisme in voertuigen (bussen, trein- en metrostellen)
vandalisme op meubels of de camera's zelf

vandalisme in de voorzieningen (diefstal van kabels, graffiti op muren enz.)

Onlangs bleek ook dat het gebruik van een cameranetwerk kan helpen om de voorzieningen en de vloot beter te gebruiken dankzij de volgende maatregelen :

tellen van verkeer
analyse van verkeerstromen
meten stoptijd treinen, bussen, ...

Menselijke operatoren kunnen onmogelijk een antwoord bieden op de hiervoor aangehaalde uitdagingen, maar technologie op basis van videoanalyse kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

ACIC heeft een uitbreiding van zijn product  Acic ActivityDetection® om in de mate van het mogelijke aan dit soort van omstandigheden tegemoet te komen. Acic PeopleCounting® kan ook in de oplossing worden geïntegreerd.


Meestal worden de volgende functies gevraagd  :


perimeterbeveiliging
bewaking van gevoelige zones
detectie van groepen
detectie van vandalisme, graffiti, ...
detectie van agressie, massabewegingen
detectie van achtergelaten voorwerpen
detectie van zwervers, landlopers
analyse van het spoorverkeer
tellen van passagiers
analyse van persoonsstromen
           De belangrijkste uitdagingen voor deze toepassingen zijn :

de complexiteit van de scenario's
groepen die belangrijke gebeurtenissen aan het oog onttrekken
de moeilijkheid om de beeldkwaliteit te handhaven
 


 


   
 

developed by easy-concept login