Beveiligheid van industriële sites

Beveiliging van een productiesite of logistieke site

De perimeterbeveiliging van een industriële site volstaat niet altijd; soms wil de klant ook de productie- of montagelocatie laten bewaken.

Als er zeer dure producten worden vervaardigd (vliegtuigen, auto's, helikopters enz.) is het de bedoeling om personen te detecteren buiten de normale werkuren voor het personeel. De alarmen kunnen toegevoegd worden aan de perimeteralarmen, of apart worden behandeld..

ACIC heeft een oplossing voor het detecteren voor menselijke aanwezigheid met camera's op basis van Acic ActivityDetection®.

Aanvullende functies kunnen worden geactiveerd zoals het detecteren van stilstaande voertuigen, achtergelaten voorwerpen of complexere scenario's zoals het detecteren van graffiti.

              De belangrijkste uitdagingen bij deze toepassing zijn :

 uitermate hoge kwaliteitseisen (goede detecties/valse alarmen)
 omgaan met vrij complexe scenario's
de aanwezigheid van mobiele elementen die de detectie kunnen bemoeilijken (machines enz.).

             De beveiliging van een logistieke site vertoont grote gelijkenissen.
 


 

developed by easy-concept login