Tellen in winkelcentra

In een winkelcentrum is de telfunctie essentieel voor de uitbater. Die kan door het volgen van de evolutie van bezoekersaantallen :

de impact van promotiecampagnes meten
de commerciële efficiëntie berekenen door bezoeken en verkopen te vergelijken (omzetgraad)
het gebruik van zijn voorzieningen optimaliseren
de prestaties van verschillende locaties vergelijken

Om op die behoeften in te spelen, heeft ACIC een oplossing om het aantal klanten te tellen op basis van het product Acic PeopleCounting® .

Acic PeopleCounting® houdt precies het aantal bewegingen in alle richtingen tegenover een camera bij. De camera kan aan een hoog of laag plafond worden bevestigd en de zone mag breed zijn. De telgegevens kunnen via een gebruikersinterface worden geraadpleegd of worden doorgestuurd naar een databank van de klant (CRM enz.). 

Voor omstandigheden met gecontroleerde persoonsstromen (roltrappen, gangen) heeft ACIC een specifieke versie van  Acic PeopleCounting®.

 developed by easy-concept login