Acic TrafficMonitoring

Acic TrafficMonitoring® is een krachtig, flexibel en integreerbaar systeem dat toelaat om het verkeer op wegen, autowegen, in een tunnel of zelfs in een stad te analyseren.

 

Acic TrafficMonitoring® heeft twee toepassingen :

 

Productie van mobiliteitsstatistieken :
per rijstrook op meerdere rijstroken enz

____________________________________

      Kenmerken :

tellen van voertuigen
rangschikken van voertuigen
meten van gemiddelde en momentele snelheid
 

L'analyse du trafic routier par caméra

 

 


  Automatische detectie van incidenten :

per rijstrook op meerdere rijstroken enz 

_______________________________________

 
      Kenmerken
:

sturen van alarmen naar een VMS of een SCADA
detectie van verstoord verkeer

detectie van spookrijders

detectie van abnormale snelheid

detectie van ongevallen

detectie van overmatige rook enz

 

L’analyse du trafic routier par caméra

 

developed by easy-concept login