Acic ActivityDetection

Automatische camerabewaking

Acic ActivityDetection® slaat alarm als een bepaald voorwerp een virtuele lijn overschrijdt of gedurende een bepaalde tijd in een beveiligde zone aanwezig is.


De intelligente algoritmes passen zich aan de omgevingsomstandigheden aan om valse alarmen door parasietbewegingen of wijzigend licht te beperken.

Toepassing :

Acic ActivityDetection®
is de perfecte oplossing voor perimeterbeveiliging.

 

Kenmerken :

Advanced motion detection
Trip wire
Sterile zone


Acic ActivityDetection® kan onder bepaalde voorwaarden met de volgende functies worden uitgebreid die leiden tot een alarm :

Detectie van afwijkingen
: elke afwijking in de beeldkwaliteit wordt gedetecteerd, ongeacht of ze te wijten is aan wijzigende omgevingsomstandigheden, vandalisme of slijtage,

Detectie van achtergelaten voorwerpen: een voorwerp van een bepaalde grootte blijft gedurende een te lange periode onbeweeglijk,

Detectie van complexe scenario's : een opeenvolging van gebeurtenissen of activiteiten wordt herkend,

Detectie van groepen : een aantal personen lijken te verzamelen om een groep van een bepaalde omvang te vormen,

Lange termijntracking, ongewettigd oponthoud
: een persoon die te lang binnen het camerabereik blijft en een wispelturig gedrag lijkt te vertonen,

Massabewegingen
: op het openbaar vervoer kan een grote beweging gevaarlijk zijn,

etc.


Toepassingen :

Bewaking op het openbaar vervoer, camerabewaking in steden of camerabeveiliging enz.

 

Activity Detection Activity Detection


developed by easy-concept login