Opleidingen

De installatie en configuratie van oplossingen voor videoanalyse moeten met de grootste zorg gebeuren en vereisen een grondige kennis van de technologie.

Met haar opleidingsprogramma wil ACIC haar partners zelfstandig leren omgaan met haar productgamma voor videoanalyse.

De thema's die tijdens de opleiding aan bod komen, dekken heel wat onderwerpen: ontwerpen van een volledige oplossing voor videoanalyse, leren omgaan met onze configuratietools voor ACIC-software en integreren van externe componenten (camera's, VMS, hypervisor) van een dergelijke installatie. We organiseren ook praktische proeven in ons laboratorium om de kennis die uw teams hebben opgedaan, te toetsen.

Het onderhoud van onze systemen komt ook aan bod zodat u zelf een diagnose kunt stellen als zich een defect voordoet, of software kunt updaten of een installatie volledig kunt restaureren..

 Partners die beslissen om ons opleidingsprogramma te volgen, halen hier onmiddellijk voordeel uit:

ACIC-certificaat voor de inbedrijfstelling van onze oplossingen voor videoanalyse
Efficiëntere installaties
Zelfstandig uitvoeren van onderhoud
Bijspijkeren van uw kennis van het productgamma

 

We willen onze klant de oplossing bieden die hij nodig heeft met de beste kwaliteit.


developed by easy-concept login